İlginç Bilgiler Tatil

Çin Seddi Neden? Nasıl yapılmıştır?

Dünya’nın 7 harikasından birisi olan Çin Seddi M. Ö. 221 ile M. S. 608 yılları arasında yapılmıştır. Çin Seddi, Çin’in kuzeybatısı boyunca uzanmaktdır ve dünyanın en uzun savunma duvarı olma niteliği taşır. Seddin kalıntıları Po Hay körfezinde deniz kıyısında başlar ve Pekin’in kuzeyinden geçerek batıya yönelir. Huang-Ho nehrini ikiye bölerek güneybatıya uzanır. Gobi Çölü’nün güneyinden batıya yönelerek devam eder.

Yapılış amacı  M.Ö.403 M.Ö.221 yılları arasında Çin’in Savaşan Beylikler döneminde Çin seddinin temeli 20’den fazla ayrı ayrı krallık tarafından atılmıştı. Chu, Qi, Yan, Wei, Han, Zhao, Qin Krallıkları birbirinden korumak için sınırlarında ilk setler inşa etmişlerdi.  Qin,Zhao,Yan kralıkları ise XiongNu, DongHu, LinHu, Hiung-nu’ların saldırılarını durdurmak ve ülkenin kuzey sınırlarını koruma amacıyla da sed inşa ettiler. Ve daha sonra Çin’in ilk İmparatoru Qin Shi Huang, burayı boydan boya aşılmaz bir savunma duvarıyla kapatmaya karar verdiği öne sürülürken, bu görkemli ve  devasa inşaata girişmekteki amacı konusunda tarihçiler tarafından çok farklı görüşler öne sürülmüştür.

Bir çoğumuz seddin, Çin’lilerin Türkleren korunmak için yapıldığını düşünüyor.  Fakat yukarıda bahsettiğimiz gibi tarihçiler bir çok sebep sunmuştur bunlardan bazırları aşağıdaki gibidir.

  • Ülkenin sınırlarını başta Hiung-nu olmak üzere kuzeyden Çin’e karşı Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı savunmak için yapıldığı,
  • Ülkeden kaçışları önlemek için yapıldığı
  • Ülkenin tek yönetim altında birleştiğini içeriye ve dışarıya göstermek için yapıldığı
  • Uzun savaşlar sonunda yıktığı beyliklerin esir düşen yöneticilerini sürgün ve ağır işe sürerek cezalandırmak için yapıldığı,

Gibi sebepler bunlardan bazılarıdır.

Qin Shi Huang M.Ö. 221 yılında kendisinden daha önceki krallıkların yaptırdığı duvarları birleştirerek uzatmıştır. M.Ö. 3. yüzyıldan M.S. 17. yüzyıla kadar Çinliler seddi uzatmaya devam etmişlerdir.

Çin Seddinin Özellikleri:

*Kuruluş tarihi: M.Ö.221

*1368-1644 yılları arasında Ming Hanedanı, Seddi onararak, savunma amaçlı kullanan son hanedan olmuştur.

*Seddin yıkılmış olan kısımlarıyla birlikte uzunluğu 6000 km bulur. Günümüzde ayakta duran kısım Ming Hanedanı devrinden kalan 2.500 kilometrelik settir.

*Ancak asıl inşaat, M. Ö. 221 ile M. S. 608 yılları arasında yapılmıştır.

* 7 Temmuz 2007 tarihinde, Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olarak seçilmiştir.

*Seddin kalınlık ve yüksekliği yer yer değişir. Sanılanın aksine Çin seddinin tamamı tuğlalardan oluşmaz. Bazı yerleri çok zayıf, kuvvetsiz maddelerden yapılmıştır ve bu duvarlar çok kısadır.Bu zayıf duvarların amacı devleti saldırılardan korumak değil kaçak düşmanı yavaşlatmaktır.

*Genellikle duvarın yüksekliği 4-6 metre, taban kalınlığı 7 metre ve üst kalınlığı ise 6 metre civarındadır.

*Kalın olan yerlerin üzerinde atlar ve arabalar gidebilmektedir.

*Kalın duvarlar boyunca siperlik ve okçu delikleri bulunmaktadır.

*200 metrede bir gözetleme kulesi veya kale ve 9 kilometrede bir fener kulesi vardır.

*Duvar üzerinde yer yer saray ve tapınaklara da rastlanır. Bazı yerlerde setler, kademeli savunmaya olanak verecek şekilde birkaç sıra halinde yapılmıştır.

* Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Kültürel Miraslar İdaresi ile Devlet Ölçme ve Haritalama Dairesi’nin 18 Nisan 2009 tarihli açıklamasına göre uzunluğu 8.851,8 kilometredir.

Yazar Hakkında

Anatoliamed

Anatolia Medya Grubu

Yorum Yapın