Deprem Kuşağı ve Fay hatları – 2 (Deprem Kuşakları)

deprem kuşakları

Bir önceki  “Deprem & Fay Hatları” hakkındaki yazımızda depremin ve fay hatlarının nasıl oluştuğundan bahsettik.  Bu yazımızda sizlere yeryüzündeki deprem kuşaklarından bahsedeceğiz.

Son günlerde de sıkça duyduğumuz ve gündemimizde olması ve bilincinde olması gereken bir konu deprem.  Ülkemizin bazı bölgelerinde 7 ve üzeri şiddetinde deprem beklenmesi ve bizim bu şiddetteki deprem ve depremlere hazır olmamız, bu bölgelerdeki yoğun nufüs için hayati önem taşımaktadır.

Dünyadaki en yoğun deprem kuşakları şöyledir:

1. Pasifik Deprem Kuşağı:

Pasifik deprem kuşağında yeryüzündeki depremlerin yüzde 81’i gerçekleşmektedir. Bu bölge Şili’den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleutian adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’yı içine alır.

2. Alp-Himalaya Deprem Kuşağı:

Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 17 si gerçekleşmektedir. Endonezya’dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu’na ulaşmaktadır.

3. Atlantik Bölgesi:

Bu kuşak ise Atlas Okyanusu sırtı boyunca uzanmaktadır. Alp-Himalaya kıvrım kuşağında bulunan Anadolu’nun büyük bir bölümü ikinci derece deprem kuşağında yer almaktadır. Bu durum Anadolu’nun jeolojik gelişimini henüz tamamlamadığını göstermektedir.

Türkiye’deki deprem kuşakları 5 grupta toplanmaktadır. Bu kuşaklar şöyledir :

Deprem kuşakları dereceleri

1. Dereceden Deprem Kuşağı : Tektonik çukurluklar ve aktif kırık hatları yakınındaki alanlara denir ve burada meydana gelen depremler büyük ölçüde can ve mal kaybına sebep olamaktadır.

2. Dereceden Deprem Kuşağı : Depremlerin birinci derece deprem kuşağındakine oranla daha az zarar verdiği alanlara denir.

3. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların az zararla geçtiği alanlara denmektedir.

4. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların çok az zararla ya da zararsız geçtiği alanlar oluşturmaktadır.

5. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların çok az olduğu ya da hiç hissedilmediği alanlardır.

TÜRKİYE’DEKİ DEPREM ALANLARI

Ülkemiz nüfusunun % 60’a yakını, faal olan ve zarar verebilen deprem alanları üzerinde yaşamaktadır.

Erzincan, Van, Erzurum, Bolu, Çankırı, Tokat, Burdur, Lice, Bingöl, Dinar, Ceyhan,Adapazarı, Kütahya, Gölcük ve Düzce depremlerinin büyük oranda can ve mal kaybına neden olmasında, bu kentlerin fay hatları üzerinde yer almalarının çok büyük rolü olmuştur.

Mersin (Taşeli Plâtosu çevresi), Ergene Havzası, Konya Ovası, Karaman,ve Mardin Eşiği deprem bakımından tehlikesi az olan yerler arasındadır.

TÜRKİYE’DEKİ FAY HATLARI

(KAF) Kuzey Anadolu Fay Hattı:  Saroz Körfezi’nden başlar, Marmara Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Tosya ve Erzincan üzerinden Van Gölü kuzeyine kadar uzanmaktadır.

(DAF) Doğu Anadolu Fay Hattı : Hatay grabeninden başlar, Adıyaman, Malatya Kahraman Maraş, ve Elazığ ovalarından geçerek Batı Anadolu Fay Hattı ingöl’e kadar sokulan bölgedir.

(BAF): Batı Anadolu Fay Hattı : Ege Bölgesi’nde, kuzeyden güneye doğru uzanan çok sayıdaki fay hatlarından oluşmaktadır.

Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket halindeki bölgeleridir. Volkanik sahalar, genç kıvrım dağları ve deprem alanlarının uzanışı fay hatlarıyla paralellik göstermektedir.

Yazı dizimizin üçüncü bölümümde Yer yüzündeki yaşanan şiddetli depremlerden bahsedeceğiz.


Comments to Deprem Kuşağı ve Fay hatları – 2 (Deprem Kuşakları)

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir