İlginç Bilgiler Tatil

Samarra Antik Kenti – Irak

Sizlere bugün Irak’tan bahsedeceğiz. Ama bu sefer bombalardan değil. Irak’ta Bağdat’ın 125 km kuzeyinde bir şehir den Samarra Antik Kentinden bahsedeceğiz.

Bu antik şehir önceki adı “Deyrü’n -Âdî“‘dir.  Eski bir yerleşim yeri olan Samarra Sasaniler zamanında kurulmuştur.  Sekizinci Abbasi Halifesi Mu’tasım tarafından, Deyr halkın’dan topraklarını 4000 dinar karşılığında satın alınmıştır. 836 tarihinde şehir Abbasi ordusundaki Türkî memlûk birlikleri için kuruluştur. 836’daki nüfusu 35.000 iken bugünkü nufüs 200 binin üzerindedir.

Abbasi başkenti, Halife el-Mutasım tarafından Bağdat’tan Samarra’ya taşınmıştır. Samarra 892 yılına kadar İslam dünyasının merkezi olmuştur. Al-Mu’tamid döneminde tekrar başkent Bağdat’a taşınmıştır. El-Mu’tasım’ın halefi Vasık döneminde şehir ticaret merkezi konumuna getirilmiştir. Şehre Spiral şeklindeki minaresiyle meşhur Büyük Samarra Cami inşa edilmiştir. Mutedid döneminde Türk yöneticilerin baskısı artınca hilafet merkezi yeniden Bağdat’a taşınmıştır.

samarra haritası

Müslümanların kurduğu en büyük şehirlerden biri olan Samarra, başşehir olduğu müddet içinde bir kısmı bugün de ayakta olan muazzam eserlerle imar edilmiştir. Muhteşem Samarra şehri, bugün Dicle Nehrinin sol sahilinde büyük bir harabe halinde bulunmaktadır. Bugün harabelerin yakınında yeniden kurulmuş aynı isimde  küçük bir şehir bulunmaktadır. Bu harabeler arasında sağlam kalan binalar, halife Mütevekkil’in yaptırdığı Büyük Cami; Balkuvara sarayı; Vasık Kasrı ve Kubbetü’s-Sulaybiya’dır. Harabe haline gelen bu şehirde yapılan kazılarda, Abbasiler zamanında dünyaya ışık saçan sanat ve kültürün zengin numuneleri elde edilmiştir.

Samarra 2007 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları listesine alınmıştır.

Yazar Hakkında

Ferdi Zengin

Anatolia Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni

Yorum Yapın