Günlük hayatımıza farkında olduğumuz ve olmadığımız bir çok alanda kullandığımız petrolden üretilmiş ürünler vardır.  İlk etapta herkesin aklına alternatifi olabileceği düşünülen petrolün tükenmesi durumunda Dünya üzerinde olabilecek etkilerini sizler için araştırdık.

Petrol, denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşmaktaktadır. Bu kalıntılar deniz yatağında milyonlarca yıl boyunca çürüdükten sonra, geriye yalnızca yağlı maddeler kalır ve Çamur ile  büyük kaya katmanları altında kalan yağlı maddeler de petrol ve gaza dönüşür. Petrolün kimyasal yapısı farklı uzunluklardaki hidrokarbon zincirlerinden oluşur. Bu zincirler, petrolün arıtım sürecinde, damıtma sayesinde ayrıştırılıp benzin, jet yakıtı, kerosen gibi ürünler elde edilir.

Değişik kimyasal içeriğe sahip hidrokarbonların biraraya gelerek oluşturduğu değişik kimyevi bileşimde olan çok sayıda petrol tipi (Örneğin: parafin bazlı petrol, asfalt bazlı petrol gibi) bulunur.

Yüz milyonlarca yıl önce, denizlerde yaşayan ya da suların denizlere sürüklediği hayvan ve bitki kalıntıları anaeorabik bir ortamda, gerekli şartlar altında (ısı basınç ve mikroorganizmaların etkisiyle), ham petrole benzer kerojeni meydana getirmiştir. Kerojen sonradan, yukarı tabakalara doğru göç etmesi esnasında gittikçe değişmiş ve ham petrolü meydana getirmiştir. Bu yüzden de hiçbir sahanın ham petrolü, tam olarak öteki bir sahanın ham petrolüne uymaz; muhakkak az çok farklar bulunmaktadır. Hatta bu durum, aynı bir petrol sahasında bile, çoğu zaman görülebilir.

Günümüzde petrolün işlenmesiyle 80 bin’e yakın ürün elde edilmektedir. Ancak en çok kullanıldığı alanlar ulaşım ve enerjidir.

150 yılı aşkın süredir yerin altında çıkarılan petrol, modern hayatı mümkün kılan çok amaçlı olmasının yanında ekonomikte bir yakıt türüdür. Olası bir petrol kıyametinde petrol kaybolunca olabilecek bazı teorileri sizler için araştırdık.

 • Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde petrol endüstrisi 400 bin insan beslemektedir. Tükenen petrolle tüm çalışanlar hepsi işlerinden olmaktadır.
 • Petrol olmadığından çeliğe dönüştürülecek Hammadde de yok oluyor. Böylelikle çelikte olmazsa inşaat yapılamaz yarıca otomobil bile üretilemez.
 • Petrol gezegenimizin en güçlü ve çok amaçlı yakıtlarının başında gelmektedir. Diş macunu ve ruj bile  petrol olmadan üretilemez.
Petrol Biterse Dünya’ya ne olur?

Petronün yok olmasıyla büyük bir zincirleme reaksiyonu başlar.

 • Bütün büyük şehirlere gıdalar kamyonla marketlere taşınmaktadır. Petrol olmadığı zaman gedalarda taşınamaz ve bu şehirlerdeki insanlar açlığa maruz kalır.
 • Çitliklerin doyurması gereken bir sürü insan bulunmaktadır. Yetişkin bir inek günde 45 kilo yem tüketmektedir.  Yiyecek nakliyesi tam durdurulan bu hayvanlar açlıkla karşı karşıya kalacaktır.
 • Petrolsüzlük enerji santrallerimizi de vuracaktır. Dünya üzerinde elektrik üretiminde en çok kömür kullanılmaktadır. Dünyada üretilen elektriğin %40’ı kömür kullanılan termik santrallerinden elde edilmektedir. Santrallere kömür tren vasıtasıyla taşınmaktadır. Bir vagoda taşınan kömür ile  küçük bir kasabanın bir günlük elektrik ihtiyacını karşılanmaktadır.Petrol olmadığından trenlerde çalışmayacaktır.
 • Florida elektrik ihtiyacını en çok petrolden sağlamaktadır.

Petrolün tükenmesiyle artık hayat felç olmuş durumda insanlar yeni arayışına girerler.

Orta batı Amerika’da 400 bin çiftçi yeni bir mahsul ekecektir. Bir zamanlar sebze ve meyve dolu tarlalarda artık soya fasulyesi yetiştirilecektir. Bu bitkiden elde edilen yağ mazota dönüştürebiliyor. Bir seçenek daha var mısırdan elde edilen metan ol benzinli araçlar için alternatif yakıtlar olabilir. 600 bin km karelik bir alanda yakıt elde etmek amacıyla mısır yetiştirilecektir. Petrolsüz bir dünyada yakıt yok, yiyecek yok, hatta insan bile yok olmaya gidecektir.

Her ülke limanlarını kapatacak ve uluslar arası ticaret bitecektir.

 • Bir zamanlar çöp gözüyle bakılan eşyalar paha biçilmez şekilde değer kazancaktır. Bir ton kullanılmış cep telefonu içinde 175 gr altın, yaklaşık 135 gr bakır ve 2.5 gr üzerinde gümüş bulunmaktadır. Bunların hepsi ticareti olmayan bir dünya için kıymetli mallardır. Atılmış şişe ve kaplar bulunup yeniden kullanılacak. İnsanlar en küçükten en büyüğüne her şeyi yeniden değerecektir. Gemiler yeni inşaatlar için ucuz hammaddeye dönüştürülecektir.
 • Bolivya’da bulunan lityum verimli bataryaların üretiminde kullanılan ana maddelerden biridir. Bütün dünya elektrikle çalışan alternatiflere yönelecektir  ve petrolsüz dünyada Bolivya yeni süper güç yeni dünyanın Suudi Arabistan’ın haline gelecektir.
 • Yosunlar işlenerek yakıt haline gelen, çok az gübreye ihtiyaç duyulan yenilenebilen enerji kaynağıdır. Petrolün yok olmasından sonra yosunlardan elde edilen 38 milyar litre biyolojik yakıt kullanıma sunulacaktır. Ancak bu da uçmamızı sağlayacak kadar biyolojik yakıt üretemeyecektir.
 • Petrolden 40 yıl sonra hava hissedilir derecede temizlenecektir. Çünkü uçaklar 40 yıldır uçmuyor, benzinli araçlar tamamen yok oldu. Benzin kullanan fabrikalar ise çoktan kapatıldı. Sadece Kanada, ABD ve Meksika yılda 3 .1 milyar zehirli gazı havaya salıyordu.
 • Kuzey Amerika’da insanlar kuzeydeki büyük şehirlere dönecektir. Yolları ve evleri tamir edip, terk  edilmiş apartmanları seralara dönüştüreceklerdir. Endüstriyel bir güç merkezi yeniden tarıma dayalı topluma dönüşmeye başlayacaktır.
 • Büyük yük gemilerini yeniden harekete geçirmek isteyen insanlar çareyi yosunlardan elde edilecek biyolojik yakıtlarda arayacaklardır. Yosunlar ülkenin tüm yakıt ihtiyaçlarını karşılamaya, hatta yakıt işlendikten sonra dünyanın diğer bölgelerine aktarılmaya çalışılacaktır.

  Petrol Biterse Dünya’ya ne olur?

Petrol sayesinde dünyanın hızla gelişmesini sağlanmaktaydı. Böyleyce nüfus 150 yıl içerisinde önce 2 daha sonra 3’e katlanıyor. Gıda üretimi büyük bir patlama yapıyor. Dünya çapında ticaret gelişiyor. İşte petrol elden gidince ise dünya bambaşka bir şekle dönüşüyor.

 1. yüzyılda kullanılmaya başlanan petrol yüzyıl içinde müthiş bir endüstriyel alan haline geldi. Günlük hayatta vazgeçilmez bir madde olarak kısa sürede büyük bir gelişme gösterdi. Ulaşımda yakıt, fabrikalarda enerji ve ham madde olarak, elektrik üretiminde ve birçok alanda kullanılan, adeta insanların onsuz yapamayacağı bir madde haline geldi. Petrolün bu öneminden dolayı devletlerin temel stratejisi petrol kaynaklarını ellerinde tutmaya yönelik olarak şekilleniyor. Enerji kaynağı olarak petrolün kullanılması insanların petrolsüz hiçbir iş yapamamasına neden oluyor.

Petrolün tüm dünyada aniden yok olduğunu varsayarsak;

İlk gün: Tam bir kargaşa ve telaş yaşanır. 5 gün sonra birçok iş alanı kapanır, ulaşım durur, enerji kesintileri olur ve bunlara bağlı olarak açlık ve kaos yaşanır.

30 gün sonra: Göç, açlık ve kaos yaşanmaya devam eder, insanlar alternatif enerji kaynaklarına yönelir. 1 yıl sonra göç, açlık ve kaos yaşanmaya devam eder, insanlar alternatif yiyecek bulmaya yönelir.

10 yıl sonra: Göç, açlık ve kaos yaşanmaya devam eder, insanlar alternatif yiyecek ve enerji kaynakları bulmaya yönelir.

Kısacası petrolün hayatımızdaki yeri çok önemli ve büyüktür. Bu nedenle alternatif enerji kaynaklarını araştırmalı ve petrolü daha kontrollü kullanmalıyız. Çünkü petrolde herşeye olduğunu gibi er yada geç tükenecektir.

Ferdi Zengin
Yazar Hakkında

Ferdi Zengin